• TİREBOLUDAN SİMALAR / Ayhan YÜKSEL

TİREBOLUDAN SİMALAR

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Değerlerimiz

Ayhan YÜKSEL

Bu çalışmada, Tirebolu'nun yanında kültürel bir bütünlük arzettiği için bugün birer ilçe olan, geçen dönemde nahiye ve köy statüsündeki Espiye, Yağlıdere, Güce ve Doğankent'ten Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yetişmiş akademik kariyeri olanlar ile sanat, edebiyat (şiir, hikâye roman, deneme, araştırma, inceleme, oyun), tarih, folklor, siyaset ve iktisat gibi alanlarda telif eser verenler, millî sporcular, belediye başkanları, milletvekilleri yer almıştır. Bu haliyle eser Tirebolu'luların değerlerini ortaya çıkaracak, dolayısıyla mensubiyet şuurunu artıracak ve örnek teşkil edecek bir çalışma olmuştur.

Biyograf Dizisi: 1
368 Sy, İthal kağıt, 16,5x23,5cm
 
 
Fihrist
ABBASOĞLU, Lâtif, Doç. Dr................................................................ 1
ABBASOĞLU, Osman, Din adamı, Hattat ............................................  2
ABBASOĞLU, Osman, Prof. Dr. ..........................................................  3
ABBASOĞLU, Suna, Şair ....................................................................  4
ABBASOĞLU, Şükrü, Milletvekili .......................................................  5
ABDİ AĞA, Kel Alizade, Voyvoda .....................................................  7
ABDULLAH AĞA, Kel Alizade, Voyvoda ...........................................  8
ABDULLAH EFENDİ, Hacı Şabanzade, Belediye Reisi ........................  8
ABDURRAHİM VEFA EFENDİ, Müftüzade, Kadı ................................  9
ABDÜLHALİM AĞA, Kethüdazade, Kaza Müdürü ..............................  9
ADABÜK, Halil Hayreddin, Bahriye yüzbaşısı, liman reisi ................  10
AHMED AĞA, Kadıoğlu, Kaptan .......................................................  11
AHMED EFENDİ, Kadı .....................................................................  11
AHMED EFENDİ, Belediye Reisi ......................................................  13
AHMED EFENDİ, eş-Şeyh ................................................................  13
AHMED EFENDİ, Zâimzade, Belediye Reisi ......................................  13
AHMED MİDHAT EFENDİ, Dersiam, Müsevvit ................................  14
AHMED NECMEDDİN EFENDİ, Küçükzade, Müftü ...........................  15
AHMED NİYAZİ EFENDİ, Hacı Nakîbzade, Müderris .......................  17
AKGÜL, Güzel, Sporcu ....................................................................  19
AKGÜN, Hasan Tahsin, Dr. ..............................................................  19
AKINCI, Hasan Ali, Piyade Yarbay, Gazi .........................................  20
AKINCI, Sabahattin, Emekli Korgeneral ..........................................  22
AKTAŞ, Emin, Dr. ...........................................................................  23
AKTAŞ, Yakup, Belediye Başkanı ....................................................   24
ALBAYRAK, Tahsin, Güreş Federasyonu Başkanı, Millî Sporcu .......  24
ALİ AĞA, Kel Alizade, Voyvoda .....................................................  27
ALİ RIZA EFENDİ, Hafız Tahir Efendizade,
Mahkeme-i Şer‘iyye Başkatibi .........................................................  28
ALİ SİRET EFENDİ, Musazade, Şair ................................................  30
ALPSOY, Mehmet Kemal, Kaymakam .............................................  30
ALTURFAN, Aziz, Prof. Dr. ..............................................................  31
ARAL, Mehmed Kemâl, Kaymakam .................................................  32
AYDIN, Baki, Emekli Hava Korgeneral ............................................  33
AYDIN, Mustafa, Yard. Doç. Dr. ......................................................  34
AYDIN, Ramiz, Prof. Dr., Ressam ....................................................  35
AYKAÇ, Vesile Kaptan, Dr., Sanatçı ................................................  38
AYVAZ, Necati, Eğitimci ................................................................  39
AYVAZ, Yusuf, Prof. Dr. .................................................................  40
BADALIOĞLU, Muzaffer, Millî Futbolcu ..........................................   41
BAHADIR, Mithat, Belediye Başkanı ................................................  42
BAHŞAYIŞ DERVİŞ, Şeyh ...............................................................  42
BAŞ, Mustafa, Dr., İlâhiyatçı ...........................................................  42
BAYKAL, Kâzım, Belediye Başkanı ..................................................  44
BAYKAL, Kemal, Kaymakam ..........................................................  44
BAYRAK, Mehmet, İşadamı ............................................................  46
BORA, Erol, Millî Güreşçi ................................................................  47
BORA, İbrahim, Prof. Dr. ................................................................  47
BORA, Nedim, Milli Güreşçi ............................................................  48
BORA, Salih, Millî Güreşçi ...............................................................  49
BÖLÜK, Ali, Belediye Başkanı ..........................................................  50
CANİKLİOĞLU, Mustafa, Doç. Dr. ...................................................  51
CANİKLİOĞLU, Nurşen, Doç. Dr. ....................................................  52
CEVİZOĞLU,  Birol,  Siyasetçi, Yazar ...............................................  53
CEVİZOĞLU, Hulki, Gazeteci-Yazar .................................................  54
CEVİZOĞLU, Hüseyin, Çanakkale-Kurtuluş Savaşı Gazisi .................  57
CEVİZOĞLU, Hüseyin, Emekli Tümgeneral ......................................  58
COŞKUN, Cafer, Yard. Doç. Dr. ........................................................  59
COŞKUN, Hamit, Yard. Doç. Dr. ......................................................  60
COŞKUN, İsmail, Tanıtım Fotoğrafçısı .............................................  61
ÇAKMAK, Bahtiyar, TSM Sanatçısı, Eğitimci ....................................  62
ÇAKMAK, İbrahim, Yard. Doç. Dr.  .................................................  62
ÇAMUR, İsmail, Sporcu-Eğitimci ....................................................  64
ÇAMUR, Mehmet, Belediye Başkanı ................................................  65
ÇELİK, Kemal, Yard. Doç. Dr. ..........................................................  66
ÇİMEN DEDE, Veli ..........................................................................  67
ÇORUK, Ali Şükrü, Yard. Doç. Dr. ....................................................  68
DEMİR, Ali, Yard. Doç. Dr. ..............................................................  69
DERELİ, Hüldan, Dr. .......................................................................  71
DOMAÇ, Ahmet Lütfü, Belediye Başkanı ..........................................  71
DOMAÇ, Çetin, Emniyet Müdürü, Araştırmacı-Yazar ......................  72
DOMAÇ, Haldun, Spor Yazarı ..........................................................  73
DOMAÇ, İbrahim Zeki, Gazeteci ......................................................  75
DOMAÇ, İlker, Ekonomist ...............................................................  76
DOMAÇ, Mehmet, TEB Başkanı .......................................................  77
DOMAÇOĞLU, Mehmet Arif, Belediye Başkanı ................................  77
DUMAN, Orhan, Prof. Dr. ................................................................  78
DURAK, Gülsün, Millî Atlet, manken ...............................................  79
DURAK, Mehmet Tevfik, Eğitimci, gazeteci .....................................  80
DURAK, Nejdet, Yard. Doç. Dr. .......................................................  81
DURKAYA, Mehmet, Yard. Doç. Dr. ................................................  81
DURSUN, Hüseyin, Din adamı, Gazi .................................................  82
EDE DERVİŞ, Şeyh ..........................................................................  83
EMECAN, Adil, Dr. Belediye Başkanı ...............................................  83
EMECEN, Cevat Mustafa, Teşkilat-ı Mahsusacı .................................  84
EMİN EFENDİ, Belediye Reisi .........................................................  85
EMİN EFENDİ, Hekimoğlu, Din Adamı ............................................  87
EMİN EFENDİ, Hüseyin Yazıoğlu, Hoca ..........................................  87
ER, Hasan Fehmi, Müderris, Hâkim .................................................  88
ERDOĞMUŞ, Erol, Gazeteci-Yazar ...................................................  91
ERKMEN, Hayrettin, Bakan ............................................................   92
ERKMEN, Nizamettin, Milletvekili ..................................................   94
ERSÖZ, Ahmet, Avukat, Yazar ........................................................  95
ERSÖZ, Halil Önder, Doç. Dr. ...........................................................  95
ERSÖZ, Şaban Mustafa, Gazeteci-Yazar ...........................................  96
ERTAN, Mehmet Cavit, Bankacı ......................................................  97
ERTAN, Osman Cavit, Bankacı .........................................................  98
ESMA HATUN, Hayır Sahibi ............................................................  99
FETTAHOĞLU, Seda, Tiyatro Sanatçısı ............................................  99
GEÇGEL, Halil, Belediye Başkanı ...................................................  100
GEDİK, İsmet, Prof. Dr. .................................................................  100
GEDİK, Mustafa, Belediye Başkanı .................................................  101
GİRGİN, Ömer Faruk, TJK Başkanı ................................................  102
GÜL, Yekta Yılmaz, Millî Güreşçi ..................................................  103
GÜNDOĞDU, Temel, Milletvekili ...................................................  104
GÜNGÖR, M. Lütfi, Eğitimci-Yazar ................................................  105
GÜRDİL, Gürkan Alp Kağan, Yard. Doç. Dr. ...................................  106
GÜRSEL, Hasan, Yargıtay Üyesi ....................................................  107
GÜRSOY, Ahmet, Araştırmacı-Yazar ............................................  108
GÜVENDİ, Mustafa, Prof. Dr. ........................................................  109
GÜVENDİ, Seyyit Yahya, Ağır Ceza Reisi .......................................  111
HABİBOĞLU, Rahmi, Belediye Reisi ...............................................  113
HACI ABDULLAH HALİFE, Kolonizatör Türk Dervişi .....................  113
HACI HAFIZ EFENDİ, Şeranzade, Belediye Reisi ............................  114
HACI ÖMER AĞA, Belediye Reisi ...................................................  114
HACI ÖMER EFENDİ, Belediye Reisi ..............................................  115
HACIİBRAHİMOĞLU, Ahmet, Yard. Doç. Dr. ................................  115
HACIİBRAHİMOĞLU, Emin, Belediye Reisi ...................................  116
HACIŞABANOĞLU, Halil Rifat, Kaymakam ....................................  116
HALİL AĞA, Kethüdazade, Mütesellim ..........................................  117
HALİL BEY, Kale Dizdarı ...............................................................  118
HALİL HAYRİ EFENDİ, Kadızade, Trabzon Kongresi Delegesi .......  118
HALİL KAPTAN, Küçük Ömeroğlu, Neveser Gemisi Kaptanı ..........  120
HALİLBEYOĞLU, Mustafa, Millî Olimpiyat Komitesi Üyesi ............  120
HAMZAOĞLU, Halil İbrahim, İOOHDK Başkanı ..............................  121
HAMZAOĞLU, İsmail, Doç. Dr. ......................................................  122
HASAN AĞA, Domaçoğlu, Belediye Reisi .......................................  122
HASAN AĞA, Sarı İmamoğlu, Muhtar ...........................................  124
HEKİMOĞLU, Rıza,  Eğitimci-Yazar ...............................................  124
HIDIROĞLU, Osman, Hoca ............................................................  125
HIDIROĞLU, Zafer, Milletvekili .....................................................  126
HÜSEYİN AVNİ [ALPARSLAN] BEY, Binbaşı, Sakarya Savaşı Şehidi  127
HÜSNÜOĞLU, Kenan, Tuğgeneral ..................................................  133
IŞIKSOLUĞU, Müberra Kuruca, Prof. Dr. .......................................  134
İBRAHİM AĞA, Kel Alizade, Voyvoda ...........................................  136
İLGÜY, Dilhan,  Doç. Dr.  ...............................................................  136
İNANÇ, Asım, Belediye Başkanı ....................................................  137
İNANÇ, Emin, Gazeteci .................................................................  138
İNANÇ, Ergin, Gazeteci .................................................................  139
İNANÇ, Mustafa Hilmi, Vali ...........................................................  139
İNANÇ, Tahsin, Milletvekili ..........................................................  140
İNGENÇ, Mustafa, Vali Yardımcısı ................................................  142
İSHAK KAPTAN, Kaptan ...............................................................  142
İSMAİL BEY, Naibzade, Belediye Reisi ..........................................  144
İSMAİL HAKKI BEY, Kulaksızzâde, Tüccar ....................................  145
İSMAİL KAPTAN, Molla Hüseyinoğlu, Bahriye Kolağası ................  145
İŞLER, Asım, Prof. Dr. ...................................................................  146
KABADAYI, Nazmiye, Belediye Başkanı ........................................  149
KADIOĞLU, Muhsin, Dr. Araştırmacı-Yazar ..................................  149
KADIOĞLU, Ömer Turgutalp, Dr., Yazar ........................................  151
KÂHYA, Nedim, Belediye Başkanı .................................................  152
KÂHYAOĞLU, M. İsmail, Belediye Başkanı ....................................  153
KALINYAZGAN, Jülide, Dr. ..........................................................  153
KAPTAN, Ahmet Aydın, Yard. Doç. Dr., Ressam ...........................  155
KAPTAN, Ata Yakup, Yard. Doç. Dr., Ressam ................................  157
KARABATAK, Osman, Belediye Başkanı ........................................  158
KARADAYI, Eyüp Mehmet, Spor Yazarı ........................................  158
KARADENİZ, Ahmet Asım, Prof. Dr. .............................................  159
KARADENİZ, Ahmet Tarık, Prof. Dr. .............................................  160
KARADENİZ, Cafer Tahir, Milletvekili ...........................................  161
KARADENİZ, Halil, Doç. Dr. ..........................................................  163
KARADENİZ, Mustafa Cemil, Prof. Dr............................................. 165
KARADENİZ, Turan, Prof. Dr. .......................................................  166
KARADENİZ, Zekiye Şehnaz, Doç. Dr............................................. 168
KARAHASANOĞLU, Can, Yard. Doç. Dr. .......................................  170
KARAHASANOĞLU, Kadir, Yargıtay üyesi ....................................  171
KARAHASANOĞLU, Şükrü, Bankacı ..............................................  172
KARAHASANOĞLU, Taner, Prof. Dr. .............................................  174
KARAKAYA, Mehmet Gürhan, Dr. ................................................  175
KARAKAYA, Sıtkı, Belediye Reisi ..................................................  176
KARAMAN, Hikmet, Teknik Direktör ............................................  176
KARAMAN, Savaş, THM Sanatçısı .................................................  177
KARAMAN, Soner, Belediye Başkanı .............................................  178
KARAMAN, Şafak, Gazeteci, Program Yapımcısı ...........................  179
KARATAŞ, Hikmet, Yard. Doç. Dr. ................................................  180
KARATEPE, Osman, Yard. Doç. Dr. ................................................  181
KASIM DEDE, Şeyh .......................................................................  182
KASIM HALİFE, Şeyh ...................................................................  183
KAYA, H. Reyhan, Prof. Dr. ...........................................................  183
KAYA, Şevket, Belediye Başkanı ....................................................  185
KEÇECİ, Ahmet, Cezaevi Müdürü, Yazar .......................................  185
KEÇECİ, Sebahat Sözman Sullivan, Doç. Dr. ...................................  187
KEPÇEOĞLU, Muharrem, Prof. Dr. ................................................  190
KERTMEN, Avni, Millî Sporcu .......................................................  191
KESİM, Atila, Prof. Dr. ..................................................................  192
KESİM, Güniz Akıncı, Prof. Dr. ......................................................  193
KESİM, Mete, Prof. Dr. ..................................................................  194
KESKİN, Halit, Doç. Dr. .................................................................  195
KETHÜDAOĞLU, Âyan ailesinden .................................................  196
KILIÇOĞLU, Ahmet, Eximbank Genel Müdürü ..............................  197
KILIÇOĞLU, İbrahim Etem, Milletvekili ........................................  198
KIRAN, Muzaffer Fazıl, As. Dz. Hâkim-Yazar .................................  200
KIRCA, Celal, Prof. Dr. ..................................................................  201
KIVILCIM [KIĞILCIM], Gönül, Yazar ...........................................  202
KIVILCIM [KIĞILCIM], Zuhal, Ressam .........................................  203
KOCAMAN, Hüseyin, Yard. Doç. Dr. .............................................  204
KORKMAZ, Alâaddin, Eğitimci-Yazar   ..........................................  205
KORKMAZ, Halil, Prof. Dr. ............................................................  206
KÖSELER [KARAÇENGEL], Zuhal, Ressam, Yazar .........................  207
KULAK, Adnan Mücahit, Şehit J. Üsteğmen-Ressam .....................  209
KULAKSIZ, Hüseyin, Maden Mühendisi ........................................  210
KULAKSIZ, Selçuk, Ressam ...........................................................  211
KURUCA, Feramuz, Şair ................................................................  212
KURUCA, Mehmet Zeki, Maliyeci, Şair ..........................................  212
KURUCA, Osman Bilge, Siyasetçi-Yazar .........................................  214
KURUOĞLU, Melek Yeşim Albayrak, Öğretim Görevlisi, Sporcu ....  215
KUTZLİ, Dilek Birdinç, Ressam ......................................................  216
KÜÇÜK, Fahrettin, Şair .................................................................  218
KÜÇÜKÖMER, İdris, Prof. Dr. ........................................................  218
MALKOÇ, Mehmet, Piyade Önyüzbaşı, Gazi ...................................  220
MEHMED AĞA, Kulaksızzade, Kolağası ..........................................  221
MEHMED EFENDİ, es-Seyyid, İmamoğlu, Müftü ...........................  222
MEHMED EFENDİ, Hacı Eminağazade, Belediye Reisi ....................  222
MEHMED EMİN AĞA, Kethüdazade, Voyvoda ..............................  222
MEHMED ESAD BEY, Kethüdazade, Nahiye Müdürü ......................  228
MEHMED FEVZİ EFENDİ, Belediye Reisi .......................................  231
MEHMED LÜTFİ EFENDİ, Yüzbaşı ................................................  231
MEHMED NURİ EFENDİ, Belediye Reisi ........................................  232
MEHMED SALİM EFENDİ, Kethüdazade,
Kaymakam Vekili, Âşâr Memuru ................................................... 232
MEHMED TÂHİR EFENDİ, Hacı Nakîbzade,
Trabzon Kongresi Delegesi ............................................................  233
MEHMED TEVFİK EFENDİ, Naibzade, Kaymakam .........................  234
MEHMED VEHBİ EFENDİ, Hocazade, Müderris .............................  236
MEMİŞ, Abdurrahman, Dr., Eğitimci .............................................  236
MİNE SUN, Sinema Sanatçısı ........................................................  237
MOLLA HASAN, Karakayalı, Direnişçi ...........................................  238
MUDUN, Ayşe, Prof. Dr. ................................................................  238
MURAD DEDE, Şeyh ......................................................................  239
MUSTAFA AĞA, Kethüdâoğlu, Voyvoda .......................................  239
MUSTAFA MEYLÎ EFENDİ, Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Talebesi ....  240
MÜDERRİSOĞLU, Okan, Gazeteci ..................................................  242
MÜFTÜGİL, Süleyman Şevket, Anayasa Mahkemesi Başkanı .........  243
MÜFTÜOĞLU, Abdurrahman, Ziraat İşleri Genel Müdürü .............  244
MÜFTÜOĞLU, Namık Kemal, Eğitimci ...........................................  245
NAİPOĞLU, İbrahim Kayahan, Milletvekili ...................................  246
NAİPOĞLU, Osman, Kuvâ-yi Milliye Reisi .....................................  247
NAİPOĞLU, Yusuf  Demirhan, Belediye Reisi ................................  248
NAKİBOĞLU, Mete, Makine Yüksek Müh., Profesyonel Yönetici ...  249
NUMAN AĞA, Kethüdaoğlu, Âyan ailesinden ...............................  250
NURSAÇ DOĞANIŞIK, THM Sanatçısı ............................................  250
OK, Üzeyir, Yard. Doç. Dr. .............................................................  251
OKAN, Şükrü, Amiral, Donanma Komutanı ...................................  253
OKUMUŞ, Ahmet, Doç. Dr. ............................................................  256
OSMAN BABA, Veli .......................................................................  256
OSMAN NURİ EFENDİ, Mutahharzade, Başmuallim ......................  257
OSMAN NURİ EFENDİ, Öksüzzade, Müftü .....................................  257
OSMAN REMZİ EFENDİ, Müftüzade, Ceza Reisi .............................  258
OSMANOĞLU, Aydın, Şair-Söz Yazarı-Bestekar .............................  260
ÖLÜÇ, Zehra Yılmaz, Şair ..............................................................  261
ÖMER FEVZİ EFENDİ, Çelimoğlu, Naip .........................................  262
ÖMER ŞABAN EFENDİ, Hocazade, Muallim ...................................  262
ÖNAL, Fuat, Belediye Başkanı .......................................................  264
ÖNAL, İbrahim, Belediye Başkanı .................................................  264
ÖNDER, Meltem, Prof. Dr. .............................................................  265
ÖNGEN, Hürrem Gül, Prof. Dr. ......................................................  266
ÖZDEMİR, Ahmet, Milli Hakem-Yazar ..........................................  267
ÖZGÜR, Mehmet Zarifî, Mahkeme Reisi .........................................  268
ÖZKAN, Selahattin, TPAO Genel Müdürü ......................................  270
ÖZKAN, Semih, Doç. Dr. ................................................................  271
ÖZKUL, Hüseyin Hafız, Belediye Başkanı .......................................  272
ÖZTÜRK, Mahmut, Belediye Başkanı .............................................  272
ÖZTÜRK, Temel,  Şair ...................................................................  273
ÖZTÜRKMEN, Arzu, Doç. Dr. ...............

Yorum Yap

Dikkat: Ürün fiyatlarını görmek için oturum açın ya da kayıt olunuz!

TİREBOLUDAN SİMALAR / Ayhan YÜKSEL

  • Yazar: Ayhan Yüksel
  • Ürün Kodu: 9789758525651
  • Stok Durumu: 50
  • 36,00TL
  • 22,00TL

Adet

Benzer Ürünler