Dijital Kültür-2 / Editör: Fatih Balcı

Dijital Kültür-2 / Editör: Fatih Balcı

DİJİTAL KÜLTÜR-2

Yeni Medya-Küreyerelleşme-Hibritleşme-Dil-Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları

Editör:  Dr. Fatih BALCI

Yazarlar:

Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER - Dr. Fatih BALCI - Dr. Mehmet ÖZDEMİR - Dr. Uğur DURMAZ

Dr. Sona RZAYEVA - Dr. İsmail YILDIRIM - Alev ÖZTÜRK MERDİN - Sümeyye ÖZDEMİR

Yücel ÖZDEMİR - Eray ALPYILDIZ

 

Kültürel çalışmaların tarihsel seyri dikkate alındığında, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde kültürbilimi yaklaşımının tamamen yerleştiği söylenebilir.Edebiyat ve kültürün sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla kaynaşması araştırmalarda yeni yöntem ve yaklaşımları da beraberinde getirmiştir. Özellikle kültürel miras yönetimi, kültürel bellek, kültür ekonomisi, kültür endüstrileri, siyaset, medya, cinsiyet, mizah vb. alt konularda yapılan akademik yayınların sayıca artması, Türk araştırmacıların mukayeseli kültür-edebiyat ve disiplinlerarası bakış açısını kazandıklarını göstermektedir. Dolayısıyla Türk halkbilimciler, kültürbilimi çalışmalarında ön safta yer alarak, farklı bakış açıları ve görme biçimleriyle söylenmemişi söyleme, analiz-sentez becerisine sahip olma gibi donanımlarla yetiştiklerini ancak akademik bakış açısı geliştirerek ispat edebilirler. Kültürel bakımdan bugünü, “yozlaştırıcı, kapitalist, emperyalist, yabancı, öteki, sahte, yapay, bayağı” vb. olarak nitelemek bize adlandırma dışında pek bir fayda sağlamamaktadır. Bu kitapta bütün önyargıları bir kenara bırakıp kültürün bugünü üzerinde ‘akademik ve bilimsel’ bakış açısıyla durulmaya çalışılmıştır.

0 yorum


Yorum ekle

Yorum yapmak için lütfen oturum açın ya da kayıt olunuz!