Seyyid Abdülhakim Arvasi / Ekrem Buğra Ekinci

Aydın Duyurular 10/10/2018 7
Seyyid Abdülhakim Arvasi / Ekrem Buğra Ekinci

Hayatı ve Hâtıralarıyla

Seyyid Abdülhakîm Arvasi

Ekrem Buğra Ekinci

3. Baskı Çıktı

Son asırda hem zâhirî din bilgilerini, hem tasavvufu bir arada öğreten ender şahsiyetlerden…

Hem kendi kurup masrafını karşıladığı medresesinde talebe yetiştiren; hem de dergâhında ilahî marifeti gönüllere nakşeden son mürşidlerden…

Yeni devirde, medrese ve tekkeler kapatıldıktan sonra bile vaaz ve irşaddan geri durmayarak, doğru dinin öğrenilmesinde ve yaşanmasında hassasiyet göstermiş bir müceddid…

Bu yolda hayatını hep sıkıntılarla geçirmiş ve bu şekilde âhirete göçmüş büyük bir mücâhid…

Elinizdeki kitapta, son asrın mümtaz âlimlerinden Seyyid Abdülhakîm Arvâsî’nin hayatı, âdetleri, sözleri, kendi kaleminden, vesikalardan ve sevenlerinin dilinden anlatılıyor… Bu büyük İslâm âliminin şahsında, hem yakın tarihe, hem de o devrin ilim hayatına, tekke kültürüne ışık tutuluyor...

0 yorum


Yorum ekle

Yorum yapmak için lütfen oturum açın ya da kayıt olunuz!