ALLAH DOSTLARININ ÖRNEK HÂLLERİ

Mehmet ORUÇ

Allah dostları serisinin 1. kitabı   

Kişi sevdiği ile beraberdir.

Velilerin baş tacı, ikinci bin yılın yenileyicisi İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki:
Nasihatlerin özü, en  kıymetlisi; Allah dostları ile buluşmayı, onlarla birlikte bulunmayı bildirmektir. Bu büyüklerin yolunda gitmedikçe, kurtuluş olamaz. Bunların anladıklarına tâbi olmadıkça, saadete kavuşulamaz. Allah dostu olmak da Ehl-i sünnet vel-cemaatin doğru yoluna sarılmaya bağlıdır.
Allahü teâlâ'nın yolundan gidenleri sevmek, onlarla tanışmak, görüşmek, onlar gibi olmaya özenmek, o büyüklerin sözlerini işitmek ve kitaplarını okumak, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin en büyüklerindendir ve O'nun ihsanlarının en kıymetlilerindendir.
Muhbir-i sadık, yani hep doğru söyleyici olan Muhammed aleyhisselâm, "Elmer'ü me'a men ehabbe" buyurdu. Yani, kişi, dünyada ve ahirette sevdiği ile beraber olur. Bunun için din büyüklerini seven kimse, onlar ile beraber olur. Onların Allahü teâlâ'ya manevî olan yakınlığında, onlar gibi olur. Onlar Allahü teâlâ'nın dostlarıdır. Onlarla yağmur yağdırılır. Onlarla rızık gönderilir. Onları gören Allahü teâlâ'yı hatırlar.
Allah dostları, kalp hastalıklarının tabipleridir. Bâtın hastalıklarının giderilmesi, bu büyüklerin tedavisi ile olur. Bunların sözleri, yazıları ilâçtır. Bakışları şifadır. Onlarla beraber bulunanlar kötü olmaz...
 
 
 
 
İthal kağıt, Karton kapak, 576 Sayfa, 13,5 x 21 cm,
Barkod no: 978-9944-742-22-1
 
 
İÇİNDEKİLER
HELÂL KAZANCA ÇOK ÖNEM VERİRLERDİ
Helâl yiyip faydalı işler yaparlardı
Haramdan çok kaçarlardı
Şüphelilerden de kaçınmışlardır
İbadetin kabul olması helâl lokmaya bağlı
Mübahların fazlasını da terk ederlerdi
Dindar olabilmek helâl lokmaya bağlı
Her yıl daha kötü olacak
Helâl olduğunu bildiğinizi yiyiniz!
Bilmemek dinde özürdür! 20
Haramın azabı, helâlın hesabı!
İşte dünya budur!
İblisin insanları helâk ettiği iki huy!
Haram maldan hayır gelmez!
Vermekten hoşlanırlardı
Mallarını aşırı methetmezlerdi!
Satışta hıyanet bereketi giderir!
Fazla fazla verirlerdi!
Kul hakkından çok korkarlardı
Kazancın bereketli olması için 
Sevindirmekten hoşlanırlardı!
Akıllı olan ahiret kârını düşünür!
Uykuda bile yazılan günah!
Eskilerin alacak defterleri!
Çalışmak ibadettir
Esnafın en kötüsü!
Ne kadar yapılabilirse kârdır!
Şeytanın insanı helâk eden tuzağı
Esas olan ahiret ticareti
Önce ahiret rızkını kazanın!
Nafakalarını kendileri çıkartırlardı
Dini ve aklı  noksan olur!
Küçüğünden de çok sakınmalı

TEVAZU SAHİBİ KİMSELERDİ
Tevazu, doğruyu tereddütsüz kabul etmektir 
Tevazu edene müjdeler olsun
Kibirli olmaya terk eden tevazua kavuşur
Kibre sebep olan şeyler
Kibirden kurtulmak için
Her nimet Cenab-ı Haktan
Tevâzû edenleri severim
İlimleri arttıkça tevazuları da artardı
Hasedçi ile benim ne işim olur?
Kibrin en kötüsü
Kibrin en kötüsü
Mümin vakarlı ve yumuşak, huylu olur

RİYADAN, GÖSTERİŞTEN KAÇARLARDI
Riyakârların hâli 
"Kimin için yaptınsa ondan iste!
Riyakârlığın dört alâmeti
Üç şeyden uzak olan...,
Felâkete düşüren üç şey

BELÂ VE MUSİBETLERE KARŞI SABIRLI İDİLER
Sabrın en önemlisi
Kim kendisini sabıra zorlarsa...
Sabır insana mahsustur
Mevcut nimeti kullanmamada sabır!
Varlıkta sabır çok zordur!
Nefis ilâhlık peşindedir!
Sabretmenin mükafatı
Sakın amellerinizi yok etmkeyin!
Günah işlememeğe sabır
Allah ve Resulünü sevmenin bedeli
Eziyetlere sabredilmedikçe...,
Şikayet etmemenin karşılığı
Ümmü Süleym'in emsalsiz sabrı
İblisin zehirli okları!
Sabırlı olmanın yolları
Daimi yurda davet
Başa gelen musibtte şükür!
Baştakilerin sabrı daha önemli
Hesapsız karşılık
Günahsız olarak gelmesi için
Allah katında en sevimli olan şey!
Altının gerçekliği ateşle anlaşılır!

ALLAHÜ TEÂLÂ'DAN GELENE RAZI OLURLARDI
Kaza ve kadere teslim olmuşlardı
Bu neden böyle oldu, demezlerdi
Peygamberlerin ahlâkı
Onlar benden razı olurlarsa...

AZ YEMEK ONLARIN ŞİARIYDI
Çok yiyen şeytanın oyuncağı olur!
İmanı koruyan kaleler!
Allah dostlarının ortak özelliği
Allaha en yakın olanlar!
Allahü teâlâ az yiyenlerle iftihar eder
Üç gündür bir şey yemedim!
Fazla yiyen sevaplarından yer
Her türlü kötülüğün başı çok yemektir!
Mide dolu olunca fikir durur
Az yemek kalbi saflaştırır
Çok yiyen ibadetlerden tat alamaz!
Tok açın hâlinden anlamaz! 
Her türlü kötülüğün kaynağı
Hastalıkların başı çok yemek
Zararı olmayan ilâç
İbadete mâni olan her şey...
Onlar midelerinin esiri olmazlardı
Fazla yemenin dört zararı
Yemek yerine dinini hazmedenler!
Ahiretin anahtarı  açlıktır
Dileklerinizi aç iken yapın!
Yemenin yedi mertebesi
Onlar ibadet edebilmek için yerlerdi
Gayeleri yeme içme olanlar
Nefislerini köreltmek için ince hesaplar yaparlardı 
İşlerin en hayırlısı
Yemek yeme adabı

AZ KONUŞURLARDI
Kendisi küçük cürmü büyük
Dili, şeytanın günah işletme aleti bilirlerdi
Susmayı ibadetin en kolayı bilirlerdi
Altı yerde konuşmak, otuz yıllık ibadeti boşa çıkarır
Ya hayır söyle veya sus!
Kalbi ve dili doğru olmadıkça...,
Her organ dilden şikâyetçi
En faydalı olan şey; susmak
Çok konuşan bunun zararını bir bilse...,
Çok konuşan sıkıntıdan kurtulamaz!
Her söz kayda geçiyor!
Konuşmanın iyi olduğu üç yer!
Cennetlik olmasının sebebi!
Nice kelimeler vardır ki...,
Kendilerini ilgilendirmeyen şeyle ilgilenmezlerdi
Faydasız şey sormazlardı!
Sözleri uzatmazlardı
Şeytan sizi dalâlete düşürmesin!
Konuşması ve malı çok olanın yalanı da çok olur!
Söylenmedik sözden pişmanlık duyulmaz!
Akıllı ve cahil kimselerde dilin yeri
Dil, kalp ve diğer uzuvlar
Hikmet konuşmada değil, susmadadır!
Az konuşmak imandan, çok söz nifaktandır
Susmak hikmettir. Onu yapan azdır!
Rahat isteyen sussun!
En zararlı şey çok konuşmak!
En kolay ibadet susmak!
Susan kendini özür dileme zilletinden korur!
Allah korkusu onları susturmuş!
Söz, yayından çıkan oka benzer!
Çok söz tesirli olmaz!
Dilini muhafaza eyle!
Susmayı âdet edin!
Şaka tuza benzer; ölçü kaçmamalı
Şaka olarak da yalan söylenmez!
Az ve hikmetli konuşurlardı
En iyi en kötü iki şey
Söylenen her söz önemli!
Münakaşa etmekten kaçınırlardı
Hakiki iman için lâzım olan altı haslet!
Rabbim bana münakaşıyı men etti!
Münakaşada üzme, kırma  vardır!
İmtihan ağır, mükafak büyük!
Allah münakaşada ısrarı sevmez!
Husumet dini mahveder!
Güzel bir söz sadakadır!
İnsanda bulunması gereken özellikler
Kin tutanın günahları affolmaz!
Mümin kinci olmaz
En kuvvetli insan!
Sözü uzatarat sıkıntı vermek
Yemek yedirmede tekellüften kaçınırlardı
Bütün uzuvlar dile yalvarırlar
Müslüman edebli olur!
Kötü konuşmanın sebebi
Altı şeye söz verirseniz...
Haksız lânet geri döner
Lânet için gönderilmedim!
Kimlere lânet edilir
Ölülere sövmeyin, hayırla anın!
Müslümana kâfir diyen...,
Resulullah ile alay edenin hâli!
Şaka yapmayı yemekteki tuza benzetirler!
Şaka da olsa doğruyu söylerlerdi
Kahkaha ile gülmezlerdi
Mizah kelimesinin manası
Şakası olmayan şakalar!
Üç şey kalbi katılaştırır
Başkalarını değil kendinizi ayıplayın!
Ayıplanan ayıplanır!
Şakada, mizahta ve gülmede aşırı gitme!
Aranızdaki konuşma emanettir!
Akıllı kimse sır küpüdür!

DOĞRULUKTAN AYRILMAZLARDI
Doğruluk, güzel ahlâkın özü 
Yalandan az kimse kurtulabilir!  
Doğru konuşmak olgunluğun alâmeti  
Doğruluk emanet, yalancılık hıyanet!
Doğruluğun gücü! 
İki önemli haslet; vefa ve doğruluk 

YALANI MÜNAFIKLIK ALÂMETİ OLARAK GÖRÜRLERDİ
Yalandan çok sakının!
Allahü teâlâ'nın razı olduğu dört şey! 
Rabbim için bin sürü feda olsun!  
Hataların en büyüğü
En büyük hata! 
Yalan ateşin kapısıdır! 
Cenab-ı Hakkın sevdiği ve sevmediği kimseler!
Kurtuluş yolu; iki manalı sözler
Yalan vaadde bulunmak
Vaadini yerine getirmemede özür
Çocuğa kötü örnek olmamalı
Doğru olan sıddıklardan olur!
Yalana izin verilen yerler
Doğru söz fitneye sebep olmamalıdır

SEVMELERİ, BUĞUZLARI ALLAH İÇİNDİ
İmanın en önemli esası 
Kusursuz sevmenin alâmeti
Sevmek itaati gerektirir!
İmanın aslı tasdik ve itaat
Her işlerinde Allaha sığınırlardı
Yaptıklarını Allah için yaparlardı
Alimler dünyayı aydınlatanlar! 
Bu ümmetin âlimleri

BİD'ATTEN KAÇIP SÜNNETE UYARLARDI
Bid'atler öyle yayılacak ki...
Bid'at küfürden daha zararlı
Âdette bid'at yasaklanmamıştır!

HARAMLARDAN, GÜNAHLARDAN ÇOK KORKARLARDI
Günahları küçümsemezlerdi!
Sıratı geçmeden sevinenlere şaşarlardı
Günahtan çok sakınırlardı! 
Kim ne yapsa kendine yapar
İblisin sevdiği kimseler!
Sadece kötülükler kaldı! 
Kıyamet gününün dehşetinden çok korkarlardı!
Azgınların yeri; cehennem"  
Emredileni yapmamanın karşılığı
Günahlardan uzaklaş!  
Günah küfrün elçisidir 
Günah işleyene nasihat ederlerdi!
Günahlar küfre götürür! 
Haramlardan kaçmanın önemi!
Rahmete kavuşmanın şartı 
İyilerle beraber olan iyi olur!
Cenab-ı Hakkın rahmeti
Dört çeşit derya vardır!
Amellerine değil lütufa güvenirlerdi 

İLİM ÖĞRENMEYİ VE ÖĞRETMEYİ ÇOK SEVERLERDİ
İlim çok kıymetlidir!
Mezara kadar ilim
İlim, onunla amel etmek için
Önde olmaktan korkarlardı 
İlim ile gururlanmaktan korkarlardı0
İnsanların şerlileri
İnsanların en kötüsü
Gerçek âlimin alâmeti  
Kötü olanı sorma! 
Kitap yüklü merkep
Kendinize yazık ettiniz.. 
Öyle zaman gelecek ki..
İlminizle âmil olsaydınız.. 
Haramlara mağlup oldular  
İlim ciddiyet ister
Elini aleve tutan genç 

HÂLLERİNİ SAKLARLARDI
Evliyalık taslayanlar Allah dostu olamaz!
Vebalden çok korkarlardı  

ALLAHDAN ÇOK KORLARDI
Ateşten kurtulmaya çalışın! 
Amelsiz mağrurlar! 
Günahtan daha şer olan dört şey 
Eski günahları için kendilerinden geçerlerdi!
Cenâb-ı Hak mazlumla beraberdir  
Kuldan değil Allahtan korkarlardı
Kötülükten uzak tutacak silah! 
Gülerek günah işleyen ağlarak cehenneme girer!
İlimleri artıkça korkuları da artardı!
Allah korkusunun alâmeti emre uymaktır!
Şeytanın zehirli okları
Kalbe gelen düşünceler!
Ağlamak için kendilerini zorlarlardı!
Gözyaşı rahmettir!
Kalbin kararmasının sebepleri 
Kalbi temizlemede engeller!
Bir damla göz yaşı binlerce altına bedel! 
Her şeyden çok sevmedikçe 
Çoğu zaman hüzünlü olurlardı 
Nice sevinçler vardır ki 
Ağlayan kimselerin mükafatı!

HER GECE O GÜNÜN MUHASEBESİNİ YAPARLARDI
Gece gündüzün muhasebesi yapılırdı
En önemli vazife!
Hak geçmesinden çok korkarlardı
 
İMANSIZ ÖLMEKTEN ÇOK KORKARLARDI
İmansız ölmeye sebep olan şeyler
Allahtan korkanlara iki cennet!
Nasıl ağlamayayım ki! 
Ölümden önceki hâli ne ise...,
Allahtan korkan kimse...
Hüküm sona göredir 

ÖLÜMÜ ANCAK DİNİ YAŞAMADIKLARI ZAMAN İSTERLERDİ
Ölümü temenni etmeyin!
Baldan daha tatlı olan 

GECE NAMAZINI İHMAL ETMEZLERDİ
Gece namazının faydaları
Gece namazı seçilmişlerin ibadeti 
Gece namazına kalkabilmek için
Beni sevenler nerede?
Teheccüt ve kaza namazı
Allah için akıtılan gözyaşı

HASTALIĞI ÖLÜMÜN HABERCİSİ BİLİRLERDİ
Hastalıklarında Hakka yönelişleri artardı 
Yol çok uzun azık az!
Henüz şerrinden emin değilim! 
Günahlarımla baş başayım! 

ALLAH KORKUSUNDAN ÇOK AĞLARLARDI
Kişi arkadaşının dini üzeredir.
Harap olan gönüller  
Gerçek ilim korkuyu artırır
Çok düşünür ve çok ağlardı 
Nasıl ağlamayayım!  
Bilmek ayrı zannetmek ayrı 
Kalbleri yufka, gözleri yaşlı 
Nefis de insanı bol bol ağlatır!
Allah korkusu ile akan gözyaşı
Karanlık geceleri aydınlatın!  
Hesabı şimdiden görmeli!

GÖRDÜKLERİNDEN İBRET ALIRLARDI
Ölümü hiç unutmazlardı
Ölümü arzu ediyor musunuz?   
Ölümü düşünmenin üç faydası
İbret almayana nasihat kâr etmez! 
Ölümü çok hatırlayınız!
İstikamet üzere olmaya çalışırlardı
İbret alamama hastalığı

NASİHAT ETMEYİ İHMAL ETMEZLERDİ
İskenderi Zülkarneyn'in levhası 
Dinin temelinin nasihat olduğunu bilirlerdi!
Nasihatların özü  dörttür
Nasihat herkesin görevi!
Nasihat etmekten çekinmezdi

KENDİLERİNİ GÜNAHKÂR BİLİRLERDİ
Musibetlerin sebebi olarak kendilerini görürlerdi 
Haksızlık edenleri affederlerdi 
Her Müslümanı kardeşi bilirlerdi
Herkesi kendinden iyi bilirlerdi

MAKAM, MEVKİ PEŞİNDE OLMAZLARDI
Makam, mevki için kendilerini ehil görmezlerdi
Kalp temizliğinde dört büyük engel! 
Gençlere önem verirlerdi
Gençlerin üç düşmanı

HERKESE YUMUŞAK DAVRANIRLARDI
Ona yumuşak söz söyleyin! 
İyi insan olmada ölçü! 
Nasıl şefkatsiz olurlar!    
Bereketli ömür ve hayırlı ölüm için

HANIMLARININ SIKINTILARINA KATLANIRLARDI
Kusuru kendilerinde ararlardı 
Beş şey vardır ki... 
Kadının asalet ve şerefi
Huysuzluğun sebebi! 
Ben iyi olsaydım o da iyi olurdu!

İLİMLERİ İLE AMEL EDENLERİ SEVERLERDİ
İlmi ile amel etmeyenin hâli
Önemli olan ilmin kendisidir! 
Hâl ile örnek olurlardı 
İslâm büyüklerinin istiğfarı  
İlim öğrendikleri hocalarına çok saygılıydılar
Hak teâlâ'nın rızasına kavuşmak için
Hürmetsizliğin cezası  
Rütbelerin en üstünü

GERÇEK MÜMİN OLMAYA ÇALIŞIRLARDI
Gerçek müminin alâmetleri  
Önemli olan 'iyi insan' olmak 
İyiliğe teşekkür ederlerdi 
Sonra ne olacak; ölecek!
Gerçek mümin sabırlı ve merhametli olur
Dünyanın kendisi değil sevgisi kötü 
Beddua almaktan çok korkarlardı
Din gayretleri yüksekti
Paranın gittiği yerden geldiği yer anlaşılır!
Cenab-ı Hak'ın sevdikleri ve sevmedikleri!
Dünyalık şeyler için öfkelenmezlerdi
Gerçek müminler Allah için severlerdi
İyiler iyilerle beraber olurlar!

ÖFKELENMEZLER ve ÖFKELİLERİ SEVMEZLERDİ
Şeytanın hoşlandığı üç hâl  
İlk isyan kibirle başladı
Cennetlik kimsenin ameli
Öfke imanı kökünden kazır!
Cahilliğin altı alâmeti!
Öfke, bir köz parçasıdır!    
Üç şey üç şeyle anlaşılır!

DÜNYAYA ÖNEM VERMEZLERDİ
İhtiyaçsız insan azar
Yanlış tedavi öldürür!
Dünya nedir?
Hırkasını terk edemeyen derviş!
Öncelik sırası 
Sahip olunan gerçek mal 
Paraya tapana lânet olsun!5 
İçine hüzün, gam giremeyen saray!
Dâvûd-i Tâî'nin dünyalıkları
Kötülüklerin başı; dünyayı düşkün olmak!
Dünya sevgisi kalpten nasıl çıkar?
Dünyayı tanıyanlar ondan zarar görmezler!

YAPTIKLARI İBADETLERİ BEĞENMEZLERDİ
Kendini beğenen kaybeder! 
Kibir ve Ucub
İnsanın kötü ameli
Samimi yapılan nasihatın faydası
Kibri hafızasını sildi
Kibir varsa akıl yoktur
Kibirliden uzak durun!
"Yolumuzda riya ve ucb yoktur!
Kibir ve ucb insanı helâk eder

ALLAH İÇİN BİRBİRLERİNİ SEVERLERDİ
Hesabı kolay görülenler!
Birlikte rahmet vardır
Yaşayışı ile örnek olmak
İyiliğe teşekkür  gerekir!

KABİR ZİYARETLERİNE ÖNEM VERİRLERDİ
Büyüklerin kabir ziyaretleri
Kabrin dışı değil içine önem verirlerdi
Dua doğru ama ağız yanlış 
Anmaktan gafil olmazlardı
Cenab-ı Hakkı anma nasıl olmalıdır?
Ölüme her zaman hazır olunmalıdır 
Nasıl umarsanız öyle karşılarım!
Emanet vakti gelince geri alınır!

AYIPLARI KUSURLARI ÖRTERLERDİ
Günahları örtücü idiler
Ayıpları örtenin ayıpları örtülür
Hep kendilerini kusurlu görürlerdi
Siz daha da açarsınız
Hatasız kul olmaz
Rehber kimsenin özellikleri

Kitap Özellikleri
Sayfa Sayısı 576 Sayfa
Teknik Özellikler
Baskı 2.Baskı
Boyut 13,5 x 21 cm

Yorum Yap

Dikkat: Ürün fiyatlarını görmek için oturum açın ya da kayıt olunuz!

ALLAH DOSTLARININ ÖRNEK HALLERİ / Mehmet ORUÇ

  • Yazar: Mehmet Oruç
  • Ürün Kodu: 9789944742221
  • Stok Durumu: 30
  • 28,00TL
  • 18,00TL

Adet

Benzer Ürünler

ALLAH DOSTLARININ ÖRNEK HALLERİ / Mehmet ORUÇ
365 GÜN DUA / Mehmet ORUÇ

365 GÜN DUA / Mehmet ORUÇ

..

16,00TL 25,00TL

Etiketler: Mehmet Oruç