DİNLERARASI DİYALOG TUZAĞI ve DİNDE REFORM

Mehmet ORUÇ

Hıristiyan âlemi, özellikle İngilizler, 18. asırdan itibaren, İslam âlemine karşı uyguladıkları planları gözden geçirmeye başladılar. Çünkü, asırlardır uyguladıkları yıkma amaçlı planlar istenilen neticeyi vermemişti. Netice alabilecekleri yeni projeler üretmeye koyuldular. Müslümanları parçalayıp, birbirine düşürerek kaleyi içeriden fethetmekti amaç. Bunun için de, çeşitli ırk ve dildeki insanları tek vücut halinde dimdik ayakta tutan İslam dininin dejenere edilmesi, asli unsurlarından uzaklaştırılması gerekiyordu. İşte biz bu kitabımızla, sondan bir önceki, "Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü" projesini, bütün yönleri ile projenin mimarlarının ağzından ve çeşitli yorumlarla sizlere sunuyoruz.

Muhammad aleyhisselama inanmak imanın şartı değil mi?
Amentüde ittifak var mı?
Vatikan'ın Diyalogla varmak istediği son nokta?
Allah'a varlığına inanmak yeterli mi?
Ilımlı islam ve ABD.
Diyalog sinsi bir oyun.
 
 
 
Din-Tarih-Sosyoloji Dizisi: 4, Ocak-2017          
16. Baskı, 416 Sy, İthal kağıt, 13,5x21cm
 
 
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ                                                                             5
TAKRİZ (SUNUŞ)  Prof. Dr. Ramazan Ayvallı              9
 
I. Bölüm:DİNLERARASI DİYALOG VE HOŞGÖRÜ
       Diyaloğun mahiyeti                                                   17
Diyaloğu başlatan kim?                                             19
Diyalog kilise misyonunun bir parçası                     20
Diyaloğun birinci şartı                                               22
"Acaba iyi ediyor muyuz?" endişesi                          24
İstedikleri yeni müslüman modeli:
"Ilımlı Müslüman"                                                    24
Diyalog ile İslâm dininden
yok etmek istedikleri değerler                                    26
Yahudi ve Hıristiyanlarla ilgili
âyet ve hadisler tarihsel mi?                                      27
Kesinlikle Cehennemlik                                             28
Daireyi iyice genişlettiler                                           29
Muhammed aleyhisselama inanmak
imanın şartı değil mi?                                               30
Amentüde ittifak var mı?                                          32
Diyalog ve Hubbu fillâh-buğdu fillâh                       33
Benim için ne yaptın?                                                33
Diyalog ve emri maruf-nehyi münker                     35
Vatikan'ın Diyalog ile varmak istediği son nokta     37
Dinler nasıl birleçecek?                                              37
Vatikan'ın tarihi İslam düşmanlığı devam ediyor   38
Dinlerarası diyalogtan bir manzara                          39
Bu saygısızlık değil mi?                                             41
 
II. Bölüm: DİNLERARSI DİYALOĞUN GAYESİ
Diyalog ve ulusal güvenliğimiz                                     43
"Dinlerarası diyalog"                                                 44
"Diyalog" değil monolog                                           44
İbrahimi dinler masalı                                              45
Türkiye pilot bölge                                                     46
Patrikhane niçin ayağa kalktı?                                 47
Ağaları aradık                                                            48
Suç duyurusunda bulunun                                       48
Vatikan, Doğu'ya yöneldi                                               50
Dinlerarası Hoşgörü tuzağı                                            53
İpin ucu kimin elinde?                                                   57
Kafa karıştıran diyaloglar                                               61
Tarihi vesika                                                               62
İşte gerçek hoşgörü                                                   63
Zenbilli'nin gayri müslimleri savunması                       65
Bir anekdot daha                                                       66
Yeni bir "Haçlı Seferi" mi?                                             68
İnsan hem Müslüman hem Hırıstiyan olabilir mi?      71
Asıl onlar utansın!..                                                        74
Hz. Peygamberin teminatı (emanı)                          75
Barışta hayır var!                                                           78
Dinler birleşebilir mi?                                                     81
Nihai hedef Anadolu                                                      84
Diyalogta adım adım hedefe                                          87
Patrik Selçuk Erenerol'un cenaze merasimi                 90
Kilisede iftar yemeği                                                       93
Hoşgörünün perde arkası                                               95
Vatikan artık rahat uyuyor                                            98
Akıl almaz cinayet                                                        101
Diyaloğa evet, istismara hayır!                                    104
Hıristiyanlara vergi iadesi                                            107
Reformla yatıp  reformla kalkıyorlar                           111
Gözle görülmeyen kilise (İnvisible Church)           112
Onbin Türk genci Hıristiyan oldu                                116
Beşyüzbin Kazak genci İncil okuyor!                          119
 
III. Bölüm: MİSYONERLİK FAALİYETLERİ
Sinsi Hıristiyanlaştırma çalışmaları                             123
"Müslümanlar nasıl Hıristiyan yapılır?"                      126
İki çocuğu Hıristiyan olan ailenin dramı                    130
Misyonerlerin sinsi oyunları ?                                      134
Osmanlı'nın yıkılışında misyonerlerin rolü                 137
"Biz Hıristiyan olduk haberiniz olsun!"                       140
İstikbal pek iyi görünmüyor                                        143
Moon Tarikatı                                                               146
Batı gençliği bunalımda                                               150
İthal tarikatlar furyası                                                  153
"Mormonculuk"  tarikatı ve Hıristiyan tarikatların
taraftar bulabilmesi                                                      156
 
IV. Bölüm: BUGÜNKÜ İNCİLLER
Semavi din kardeşliği mümkün mü?                          159
İncil'in bozulması                                                         162
Gerçek en yakın İncil Barnabas İncili                         165
Barnabas İncilinden bölümler                                     168
Resimli erotik İnciller?                                                 171
Kurt, dumanlı havayı sever?                                        174
Oyun içinde oyun?                                                       177
Hazret-i İsa ölmedi; Göğe kaldırıldı!                           180
Mucizeye inanmak kur'an-ı kerimin emri             182
Hz. İsa ruh ve beden beraber olarak gelecek!        185
 
V. Bölüm: DİNLERARASI DİYALOĞA ALT YAPI
OLUŞTURULMASI
Güncel dini meseleler istişare toplantısı                       191
İstişare toplantısında alınan kararlar                          194
Kararlar birebir örtüşüyor                                            197
İngilizlerin "İslamı Nasıl  Yıkabiliriz?" plânı              200
Sapla saman karıştı                                                      204
Tesettürün defilesi olur mu?                                        207
İzzetbegoviç'in din anlayışı                                          210
Begoviç ve ekolü                                                      212
Hacı Bektaş-ı Velî ve Bektaşilik                                    215
"Kerbela" olayına "Ehli Sünnet'"n bakışı                     220
       Dillerimizi bulaştırmayın                                        223
 
VI. Bölüm: İSLAMIN PROTESTANLAŞTIRLMASI
Martin Luther'in örnek alınması                                 227
Protestanlaştırmaya destek verenler                           230
Light İslâm                                                                   233
Kendilerine benzetmek istiyorlar                                 236
Yanlışın tersi doğruyu gösterir                                    239
Batılılaşma süreci                                                         242
Batılılaşmanın neresindeyiz?                                       245
 
VII. Bölüm: YABANCI İLİM ADAMLARININ BATI'NIN
İSLAMA BAKIŞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Prof. Neumark'ın itirafları                                           249
Prens Metternich'in tavsiyeleri                                    253
Lord Davenport'ün sözleri                                            255
Albert Schwitzer'in yorumu                                         258
Karen Armstrong'un itirafı                                           261
Müslümanlar böyle değildi?                                    261
Aydınları halkına düşman ettik                              263
İtiraf edelim ki                                                         264
İslam düşmanlığını bırakmak zorundayız             265
Prof. Campenhausen'in üzüntüsü                               267
"Parça parça olmaktan sakının!"      
Teknik Özellikler
Baskı 16. Baskı

Yorum Yap

Dikkat: Ürün fiyatlarını görmek için oturum açın ya da kayıt olunuz!

DİNLERARASI DİYALOG TUZAĞI ve DİNDE REFORM / Mehmet ORUÇ

  • Yazar: Mehmet Oruç
  • Ürün Kodu: 9789758525386
  • Stok Durumu: 88
  • 25,00TL
  • 16,00TL

Adet

Benzer Ürünler

ALLAH DOSTLARININ ÖRNEK HALLERİ / Mehmet ORUÇ
HUZURUN KAYNAĞI AİLE / Mehmet ORUÇ
365 GÜN DUA / Mehmet ORUÇ

365 GÜN DUA / Mehmet ORUÇ

..

16,00TL 25,00TL