• OSMANLI DEVLETİNDE TARİH EĞİTİMİ / Dr. İbrahim Caner TÜRK

OSMANLI DEVLETİNDE TARİH EĞİTİMİ

(1839-1922)

Dr. İbrahim Caner TÜRK


    Tarih yaşanmış geçmiş üzerine, ilk siyasi kuruluşların ortaya çıkmasından beri yazılmasına rağmen, bir ders olarak XIX. yüzyılda uluslaşma süreci ile müfredatlardaki yerini almış bir disiplindir.
 
Fransız burjuva devrimi ve onu izleyen sanayi devrimi ile bilimsel ve teknik gelişmeler
iktisadi ve sosyal gelişimin hızlanmasına yol açtı. Bu gelişmeler tarihin bilim olarak gelişimini tamamlaması sonucunu doğurdu.
 
Bu gelişmelere paralel olarak tarih ilmi aynı zamanda bir eğitim aracı olarak kimlik oluşturma ve devlet ideolojisinin geniş kitlelere benimsetilmesinde daha fazla önem
kazandı.
 
Osmanlı Devletinde de Avrupa'ya paralel olarak tarih, Tanzimat'la gelen modernleşme
çabalarıyla yerini bulacaktı. Yenilik hareketinin başında bulunanlar memleketin
siyasi terbiyesini sağlamak ve ona bir ufuk açmak için tarih disiplinini lüzumlu görmüşlerdi.
 
Osmanlı Devleti'nin son yüzyılı, tarih anlayışları, tarihçiliği ve yazılan tarihler
birçok çalışmaya konu olmuşken tarihin eğitim boyutu ihmal edilmiştir.
 
Bu çalışmada evveliyatıyla bu süreçteki "Osmanlı Devleti'nde Tarih Eğitimi" konusu
incelenmiştir. Çalışmanın temel kaynaklarını Başbakanlık Osmanlı Arşivin'den
elde edilen belgeler, döneme ait tarih ders müfredat programları, ders
kitapları, dönem dergilerinden elde edilen makaleler oluşturmaktadır. Bunun
yanında değişik kaynak ve araştırma eserlerinden de istifade edilmiştir.

    Dört Bölümden oluşan eser: 1. Bölüm: Kuruluş Döneminden
Tanzimat Dönemine kadar Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1299-1839). 2. Bölüm:
Tanzimat Döneminde Tarih Eğitimi (1839-1876). 3. Bölüm: II. Abdülhamit
Döneminde Tarih Eğitimi (1876-1908). 4. Bölüm: II. Meşrutiyet Döneminde Tarih
Eğitimi (1908-1922), konularından oluşmaktadır.
 
 
Karton kapak, İthal kitap kağıdı, Ekim-2013, 1. Basım, 328, Ebat:13,5 x 21 cm
Barkod: 9789944742979

Yorum Yap

Dikkat: Ürün fiyatlarını görmek için oturum açın ya da kayıt olunuz!

OSMANLI DEVLETİNDE TARİH EĞİTİMİ / Dr. İbrahim Caner TÜRK

  • 23,00TL
  • 14,00TL

Adet

Benzer Ürünler